НАСЛОВНА » ЛЕКОВИ/ПРЕПАРАТИ

Магистрални лекови/препарати

U duhu očuvanja tradicije i kvaliteta, kada su se svi lekovi/preparati ,,ručno“ izrađivali, Apoteka „Beograd“ posebnu pažnju poklanja magistralnoj izradi lekova/preparata i njenom unapređenju.

Ovaj način pripreme lekova/preparata nastao je iz potrebe za prilagođavanjem terapije individualnim potrebama pacijenata. Magistralni lekovi/preparati, u različitim farmaceutskim oblicima, koriste se u lečenju akutnih i hroničnih stanja bolesti, kao i u dijagnostičke svrhe.

Godišnje se izradi oko 500.000 magistralnih lekova/preparata.

Neke od receptura, po kojima se izrađuju magistralni lekovi/preparati, su tradicionalne i nasleđene iz prethodnog perioda, neke se navode u svetskim i domaćim publikacijama, a veliki broj formulacija je nastao kao rezultat istraživanja farmaceuta Apoteka „Beograd“.

Obezbeđenje kvaliteta u izradi magistralnih  lekova/preparata ostvareno je uvođenjem  profesionalnih standarda Dobre apotekarske prakse ( DAP ),   čiji je sastavni deo standard za izradu i izdavanje magistralnih lekova/preparata.

Apoteka Beograd