НАСЛОВНА » О НАМА

Уводна реч

Apoteka «Beograd» kao najveći sistem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od 124 apoteke, 2 galenske laboratorije i 1039 zaposlenih, je donela odluku da uspostavi, implementira, dokumentuje i održava integrisani sistem menadžmenta (IMS) i kontinuirano poboljšava sve radne procese u cilju unapređenja performansi, odnosno efikasnosti i efektivnosti sistema. Sve ovo se sprovodi u skladu sa zahtevima standarda, kao i zakonskih propisa iz oblasti farmacije, finansijskog poslovanja i radnih odnosa. Trajno opredeljenje je stalno praćenje i zadovoljavanje potreba i očekivanja korisnika usluga, uz  tržišno poslovanje kao preduslov jačanja unutrašnje organizacije.

Ističem da zaposleni Apoteke Beograd imaju viziju i mogu aktivirati svoje potencijale u individualnom i timskom radu. Naši potencijali su pažljivim tretiranjem postali ljudski resursi koji su samoobnovljivi i mogu se razvijati, a ulaganje u njih je najisplativije. Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva organizacionu kulturu, obezbeđivanje kvaliteta i razvoj partnerstva.

Polazne osnove za top menadžment Apoteke “Beograd” pri definisanju misije i vizije podrazumevaju da liderstvo u modernom poslovanju znači vođenje ljudi u organizaciji na način da se afirmiše kreativnost, jasnija vizija budućnosti i pravca kretanja, da se stvara radna klima u kojoj su nove ideje više nego dobrodošle, kao i stalna težnja da se zaposleni inspirišu u pravcu poslovne izvrsnosti, a u cilju dobrobiti korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Apoteka «Beograd» definisala je svoju misiju, viziju i politiku integrisanog sistema menadžmenta i saglasno tome razvila strategiju za ostvarivanje opštih ciljeva koji proističu iz usvojenih strateških dokumenata. Politika IMS obuhvata elemente politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Rukovodstvo Apoteke «Beograd» definiše politiku IMS kao sredstvo za vođenje organizacije u cilju poboljšanja performansi.

Profesionalna etika zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi Apoteka "Beograd" zahteva visok stepen profesionalne i moralne odgovornosti. Menadžeri 21. veka moraju upravljati pomoću vrednosti jer će samo tako svoju organizaciju usmeriti ka ljudima i njihovom okruženju sa znanjem da će ta raspodela poverenja ispostaviti očekivan dobar ishod. Temelj na kome zdravstvena ustanova-apoteka treba da gradi svoje poslovanje su svakako etičke vrednosti i načela. Sticanjem znanja o kompleksnosti etike i prihvatanjem modela poslovanja sa etičkom komponentom, dostiže se cilj da se Apoteka “Beograd” potpuno definiše kao društveno odgovorna i predana ljudima i okruženju.

Zdravstvena ustanova je uspešna kada se zadovolje brojni faktori koji imaju značajnu ulogu, od suštinske, a ne verbalne tržišne orijentacije, fleksibilnosti organizacije i osetljivosti na brojne promene do poboljšanja profesionalnosti u obavljanju i unapređivanju farmaceutske zdravstvene usluge i svih drugih aktivnosti, te tako obezbeđivanjem stabilnog i efikasnog načina poslovanja.

Spec. farm. spec. menadž. Jasminka Bjeletić

 

Apoteka Beograd