НАСЛОВНА » О НАМА

Стручни кадар

Стручни кадар – најважнији ресурс Апотека „Београд“

Да би се остваривали високо постављени циљеви, најважнији су људски ресурси. У Апотеци „Београд“ веома се води рачуна о кадровима: Запослено је 1035 радникa, 480 дипломираних фармацеута , 331 фармацеутских техничара и  224 радника других профила неопходних за несметано одвијање радног процеса у великом систему. Апотека „Београд“ има 69 специјалиста разних области (фармакоинформатика, фармацеутска технологија, контрола лекова, козметологија, испитивање лековитог биља, фармакоекономија, фармацеутска здравствена заштита,фармацеутски менаџмент и маркетинг), као и два магистра и једног доктора фармацеутских наука.

Са оваквим стручним потенцијалом Апотека „Београд“ активно учествује у раду релевантних струковних организација: Савез фармацеутских удружења Србије и Фармацеутскa коморa Србије.

Велики стручни потенцијал Апотека „Београд“ ставља на располагање не само својим корисницима услуга већ и домаћој и страној стручној јавности.

Apoteka Beograd - Strucni kadar

Свесни најважнијег ресурса, запослених, Апотека „Београд“ континуирано ради на њиховом усавршавању и едукацији на свим нивоима, која се одвија кроз програме Центра за едукацију. Едукација се спроводи по плану Апотеке „Београд“, како из уско стручних области тако  и на остале теме у вези са унапређењем пословних вештина и знања.

Апотека „Београд“ је наставна база Фармацеутског факултета  и у њој специјализанти реализују специјалистички стаж под надзором  ментора- специјалиста одговарајуће области фармације запослених у Апотеци „Београд“. Менторе  именује Фармацеутски факултет, а на предлог Апотеке „Београд“.

Апотека „Београд“ представља и  центар за обуку и стицање искуства будућих стручних кадрова из целе Србије, али и из иностранства. Велики број дипломираних фармацеута и фармацеутских техничара обави приправнички стаж у Апотеци „Београд“. Такође, студенти Фармацеутског факултета обављају стручну праксу у нашим апотекама, као и ученици средње фармацеутске школе. Студенти фармације из иностранства већ дуги низ година долазе на стручну праксу у Апотеку „Београд“.

У оквиру Апотеке „Београд“  формиран је и Центар за информације о лековима, који је путем телефона и електронске поште доступан свима: пацијентима, лекарима, фармацеутима и медијима. У току 2015 године стручњаци овог Центра пружили су информације  и стручне савете кроз 34 532 телефонска позива и 520 електронских писама.

Apoteka Beograd