НАСЛОВНА » О НАМА

Друштвена одговорност

У оквиру спровођења политике друштвене одговорности Апотека „Београд“ је дефинисала 4 сегмента друштвене одговорности:

  • брига о пацијентима
  • брига о запосленима
  • заштита животне средине
  • односи са друштвеном заједницом

Брига о пацијентима

У оквиру политике друштвене одговорности, унапређивања и промоције здравља и превенције болести, значајно је напоменути да Апотека „Београд“ активно учествује у разним акцијама које се односе на примарну здравствену заштиту: учешћем на базарима здравља, обележавањем значајних датума из календара јавног здравља, промоцијом здравог начина живота изван својих апотека и давањем актуелних и стручних савета. На овај начин Апотека „Београд“ утиче на подизање квалитета живота свих наших суграђана.

Apoteka Beograd -   Drustvena odgovornost

Апотека „Београд” у први план ставља потребе пацијената и суграђана чиме се дефинише мрежа апотека, организација пословања, асортиман и боља комуникација. Апотека „Београд“ организује бројне акције са циљем подизања свести становништва о важности бриге о сопственом здрављу и превенцији болести.  Континуирано информише  грађане о лековима путем Центра за информације о лековима.

Спровођењем политике друштвене одговорности, а према стандардима Европске уније, Апотека „Београд“ је дала пун допринос у остваривању права инвалидних особа на фармацеутску здравствену заштиту.

 У апотекама„Његош“ и Милош Младеновић  раде фармацеути обучени у школи Знаковног језика за пружање прилагођених фармацеутских услуга особама са посебним потребама.

Апотека „Први мај“ је специјализована за пружање одговарајућих фармацеутских услуга пацијентима са оштећеним видом. Прилагођавање услуге за ове пацијенте огледа се у изради налепница са Брајевом азбуком за препознавање магистрално израђеног лека и упутства са применом терапије, имплементирања посебних светлосних ознака у апотеци, гумиране стазе за усмеравање при ходу, бесплатног телефона, помагала са звучним очитавањем вредности, који ће олакшавати пружање услуге особама са оштећеним видом.

Брига о запосленима

На основу захтева стандарда о заштити здравља и безбедности на раду извршене су све законске обавезе за испитивање радне средине, опреме за рад, електроинсталација, емисије штетних гасова и ванредних ситуација. Резултати свих извршених испитивања показују усклађеност са законским прописима. 

Брига о запосленима један је од најважнијих аспеката нашег друштвено одговорног пословања, јер мотивација запослених, њихово задовољство, усавршавање и развој представља како лични, тако и компанијски напредак. У оквиру Установе ради психолог, те постоји посебан осврт на мотивацију, развој и каријерно вођење запослених у складу са њиховим личним компетенцијама и перформансама. Апотека „Београд“ се труди да обезбеди најбоље могуће услове рада укључујући поштовање људских права, равноправни третман запослених, заштиту на раду, здравствену заштиту, адекватну едукацију свим својим радницима.

Заштита животне средине

Апотека „Београд“, коју одликује висока друштвена одговорност, једна је од првих здравствених Установа која је у оквиру бриге о заштити животне средине у потпуности решила проблем опасног и неопасног отпада.

У Апотеци "Београд“ се управља фармацеутским отпадом од 2005 године,  када је почело његово  сакупљање, сортирање и складиштење до предаје овлашћеном правном лицу.

Односи са друштвеном заједницом

Апотека „Београд“ је учесник бројних хуманитарних акција и донација.  2015. године потписала је уговор са хуманитарном организацијом „Дечије срце“.

У оквиру предметног  пројекта особе ометене у развоју штампају кесе које се користе у 95 апотека за паковање лекова. Добровпљни прилог који се даје за сваку кесу се прослеђује орагнизацији  „Дечије срце“.

Традиционално Апотека „Београд“ учествује у пројекту Београдски беби клуб. У 2016. години Апотека „Београд“ ће донирати по кварталу: Крем за бебе 50ml 2000 комада. Такође, донираће се и  Беби клуб картица лојалности, са којима ће породиље остваривати попуст на галенске лекове/препарате Апотеке „Београд“  и на производе из беби програма Chicco, Evy baby и Nip.

 

Apoteka Beograd