НАСЛОВНА » ЛАБОРАТОРИЈЕ

Лабораторија за испитивање и контролу

Лабораторија за испитивање и контролу
Бачванска бб, Београд, тел/факс: 2851-481
e-маил: kontlab@apotekabeograd.co.rs

 

Контролна лабораторија Апотеке „Београд“

Apoteka Beograd - Laboratorije

Лабораторија за испитивање и контролу лекова основана је 1978. године у оквиру Апотекарске установе "Београд", данас Апотеке "Београд".
Прецизна и строга контрола квалитета обезбеђује стручни унутрашњи надзор над радом апотека и галенских лабораторија. Контролом квалитета сопствених производа обезбеђује се да су у промету магистрални и галенски лекови одговарајућег квалитета, чиме се постиже испуњење захтева тржишта и задовољење потреба корисника.


Лабораторија је акредитована по стандарду ЈУС ИСО 17025. 


Лабораторија за испитивање и контролу Апотеке “Београд” је компетентна за обављање послова испитивања у складу са обимом наведеним у решењу о утврђивању обима акредитације што је потврђено у Сертификату о акредитацији бр. 01-152 издатом од стране Акредитационог тела Србије Апотекарској устнови „Београд” а потом Апотеци „Београд”.
Добијањем овог сертификата Лабораторија се оспособила за пружање услуга и ван Апотеке "Београд".
Високо стручни кадар Лабираторије за испитивање и контролу, на челу са специјалистом контроле лекова, испитује и  контролише полазне сировине за израду галенских и магистралних лекова - препарата, обавља периодичну контролу магистралних лекова и врши редовну контролу свих серија готових галенских лекова /препарата. Такође, Лабораторија врши анализе и за екстерне кориснике.


Лабораторија за испитивање и контролу оспособљена је за испитивања у области фармацеутских производа.


У овој лабораторији обавља се контрола квалитета полазних сировина, процесна контрола, као и контрола квалитета финалних производа. Користе се методе прописане у домаћим и страним официналним прописима и у интерним стандардним процедурама.

Услуге за екстерне кориснике
- Испитивање фармацеутских супстанци 
- Комплети реагенаса за апотеке - Лабораторија израђује комплете реагенаса који су неопходни свакој апотеци за идентификацију фармацеутских супстанци након пријема у апотеку.
- Услужна контрола квалитета галенских лекова-препарата за екстерне кориснике(галенске лабораторије које нису у саставу Апотеке Београд)
ПРЕУЗМИТЕ КАТАЛОГЕ УСЛУГА СА ЦЕНОВНИЦИМА
- Ценовник услуга за екстерне кориснике
- Ценовник услуга за интерне кориснике


За све информације обратитете се руководиоцу Лабораторије за испитивање и контролу, дипл.фарм.спец. Оливери Џикнић, на телефон: 011-2851-481 или путем-eмаила kontlab@apotekabeograd.co.rs

 

Apoteka Beograd