NASLOVNA » O NAMA

Стручни кадар

Stručni kadar – najvažniji resurs Apoteka „Beograd“

Da bi se ostvarivali visoko postavljeni ciljevi, najvažniji su ljudski resursi. U Apoteci „Beograd“ veoma se vodi računa o kadrovima: Zaposleno je 1081 radnik, 478 diplomiranih farmaceuta , 348 farmaceutskih tehničara i  255 radnika drugih profila neophodnih za nesmetano odvijanje radnog procesa u velikom sistemu. Apoteka „Beograd“ ima 64 specijalista raznih oblasti (farmakoinformatika, farmaceutska tehnologija, kontrola lekova, kozmetologija, ispitivanje lekovitog bilja, farmakoekonomija, farmaceutska zdravstvena zaštita), kao i dva magistra farmaceutskih nauka.

Sa ovakvim stručnim potencijalom Apoteka „Beograd“ aktivno učestvuje u radu relevantnih strukovnih organizacija: Savez farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije.

Svesni najvažnijeg resursa, zaposlenih, Apoteka „Beograd“ kontinuirano radi na njihovom usavršavanju i edukaciji na svim nivoima, koja se odvija kroz programe edukacije Centra za edukaciju Apoteka „Beograd“, koji je formiran 2007. godine. Edukacija se sprovodi po planu Ministarstva zdravlja, ali i na ostale teme u vezi sa unapređenjem poslovnih veština i znanja.

Veliki stručni potencijal Apoteka „Beograd“ stavlja na raspolaganje ne samo svojim korisnicima usluga već i domaćoj i stranoj stručnoj javnosti.

Apoteka Beograd - Strucni kadarApoteka „Beograd“ je u 2009. i 2010. godini akreditovala ukupno 30 programa interne edukacije. Kao takva, Apoteka „Beograd“ predstavlja i svojevrstan centar za obuku i sticanje iskustva budućih stručnih kadrova iz cele Srbije, ali i iz inostranstva. Godišnje, oko 100 diplomiranih farmaceuta i oko 70 tehničara obavi pripravnički staž u Apoteci „Beograd“, kao i petnaestak stranih studenata.

U okviru Apoteke „Beograd“ formiran je i Centar za informisanje o lekovima, koji je putem telefona i elektronske pošte dostupan svima: pacijentima, lekarima, farmaceutima i medijima. U 2009. godini stručnjaci ovog Centra pružili su više od 60.000 informacija i stručnih saveta.

AKTUELNO
13.11.2015 | Београд
  Поштовани суграђани,Апотека...