NASLOVNA » O NAMA

Друштвена одговорност

U okviru sprovođenja politike društvene odgovornosti Apoteka „Beograd“ je definisala 4 segmenta društvene odgovornosti:

  • briga o pacijentima
  • briga o zaposlenima
  • zaštita životne sredine
  • odnosi sa društvenom zajednicom

Briga o pacijentima

U okviru politike društvene odgovornosti, unapređivanja i promocije zdravlja i prevencije bolesti, značajno je napomenuti da Apoteka „Beograd“ aktivno učestvuje u raznim akcijama koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu: učešćem na bazarima zdravlja, obeležavanjem značajnih datuma iz kalendara javnog zdravlja, promocijom zdravog načina života izvan svojih apoteka i davanjem aktuelnih i stručnih saveta. Na ovaj način Apoteka „Beograd“ utiče na podizanje kvaliteta života svih naših sugrađana.

Apoteka Beograd -   Drustvena odgovornost

Apoteka „Beograd” u prvi plan stavlja potrebe pacijenata i sugrađana čime se definiše mreža apoteka, organizacija poslovanja, asortiman i bolja komunikacija. Apoteka „Beograd“ organizuje brojne akcije sa ciljem podizanja svesti stanovništva o važnosti brige o sopstvenom zdravlju i prevenciji bolesti.  Kontinuirano informiše  građane o lekovima putem Centra za informacije o lekovima. Takođe, besplatan časopis „Lepota, nega, zdravlje” sugrađanima pruža svakog meseca zanimljive, aktuelne i korisne informacije iz istih oblasti.

Sprovođenjem politike društvene odgovornosti, a prema standardima Evropske unije, Apoteka „Beograd“ je dala pun doprinos u ostvarivanju prava invalidnih osoba na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu.

U 2009. godini otvorena je specijalizovana apoteka za gluve i gluvoneme „Njegoš“, a u 2010. godini apoteka „Miloš Mladenović”. U ovim apotekama rade farmaceuti obučeni u školi Znakovnog jezika za pružanje prilagođenih farmaceutskih usluga osobama sa posebnim potrebama.

Apoteka „Prvi maj“ je specijalizovana za pružanje odgovarajućih farmaceutskih usluga pacijentima sa oštećenim vidom. Prilagođavanje usluge za ove pacijente ogleda se u izradi nalepnica sa Brajevom azbukom za prepoznavanje magistralno izrađenog leka i uputstva sa primenom terapije, implementiranja posebnih svetlosnih oznaka u apoteci, gumirane staze za usmeravanje pri hodu, besplatnog telefona, pomagala sa zvučnim očitavanjem vrednosti, koji će olakšavati pružanje usluge osobama sa oštećenim vidom.

Briga o zaposlenima

Na osnovu zahteva standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu izvršene su sve zakonske obaveze za ispitivanje radne sredine, opreme za rad, elektroinstalacija, emisije štetnih gasova i vanrednih situacija. Rezultati svih izvršenih ispitivanja pokazuju usklađenost sa zakonskim propisima. 

Briga o zaposlenima jedan je od najvažnijih aspekata našeg društveno odgovornog poslovanja, jer motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, usavršavanje i razvoj predstavlja kako lični, tako i kompanijski napredak. U okviru Ustanove radi psiholog, te postoji poseban osvrt na motivaciju, razvoj i karijerno vođenje zaposlenih u skladu sa njihovim ličnim kompetencijama i performansama. Apoteka „Beograd“ se trudi da obezbedi najbolje moguće uslove rada uključujući poštovanje ljudskih prava, ravnopravni tretman zaposlenih, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu, adekvatnu edukaciju svim svojim radnicima.

Zaštita životne sredine

Apoteka „Beograd“, koju odlikuje visoka društvena odgovornost, jedna je od prvih zdravstvenih Ustanova koja je u okviru brige o zaštiti životne sredine u potpunosti rešila problem opasnog i neopasnog otpada.

U Apoteci "Beograd“ se upravlja farmaceutskim otpadom od 2005 godine,  kada je počelo njegovo  sakupljanje, sortiranje i skladištenje do predaje ovlašćenom pravnom licu.

Predato je oko 14 tona nastalog farmaceutskog otpada, zaključno sa 2009 godinom, ovlašćenom pravnom licu uz svu neophodnu dokumentaciju o kretanju farmaceutskog otpada i sada se očekuje sertifikat o uništenju predatog farmaceutskog otpada.

Odnosi sa društvenom zajednicom

Apoteka „Beograd“ je poklonila posebnu pažnju negovanju budućeg stručnog kadra.

Tako je u 2009. godini 10 najboljih studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu dobilo stipendije Apoteke „Beograd“. Kao vodeća kompanija u oblasti apotekarstva, Apoteka „Beograd“ je želela da iskustvom, znanjem i tradicijom privuče talentovane studente farmacije i da im omogući da upravo tu steknu praktična znanja i da se usavrše u oblasti za koju su zainteresovani.

Apoteka „Beograd“ je učesnik brojnih humanitarnih akcija i donacija (deca bez roditelja, raseljena lica...). Akcijom „Mali poklon za najveći dar“  najmlađi Beograđani i njihove mame u novembru mesecu u svih 5 beogradskih porodilišta, dobijaju poklon pakete sa proizvodima Apoteka „Beograd“

Apoteka „Beograd” je svoj doprinos iskazala uređenjem ulice Bulevar Kralja Aleksandra kupovinom platana.

Jubilarnu 2010.god završava prenošenjem 120.000.000,00 dinara zdravstvu grada Beograda iz dobiti Apoteke „Beograd“ za razvoj zdravstvene zaštite grada Beograda.

AKTUELNO
13.11.2015 | Београд
  Поштовани суграђани,Апотека...