Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: radovi

22. oktobar 2014.

Privođenje nameni i opremanje prostora apoteke Žarkovo u galensku laboratoriju za izradu čvrstih farmaceutskih oblika i čajeva, broj JN br. 19/14

POJAŠNJENJE BROJ 1. KONKURSNE DOKUMENTACIJE.


DOWNLOAD

17. oktobar 2014.

Аdaptacija i prenamena prostora apoteke Žarkovo u galensku laboratoriju za izradu čvrstih farmaceutskih oblika i čajeva, po partijama, broj JN br. 18/14

POJANJENJE 3.


DOWNLOAD

15. oktobar 2014.

Adaptacija i prenamena prostora apoteke Žarkovo u galensku laboratoriju za izradu čvrstih farmaceutskih oblika i čajeva, po partijama, JN br. 18/14

POJAŠNJENJA 2


DOWNLOAD

6. oktobar 2014.

Adaptacija i prenamena prostora apoteke Žarkovo u galensku laboratoriju za izradu čvrstih farmaceutskih oblika i čajeva, po partijama, JN br. 18/14

PITANJE I ODGOVORI 1


DOWNLOAD

29. septembar 2014.

Adaptacija i prenamena prostora apoteke Žarkovo u galensku laboratoriju za izradu čvrstih farmaceutskih oblika i čajeva, po partijama, JN br. 18/14

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA


DOWNLOAD

Strana 1 2

AKTUELNO
22.10.2014 | Beograd
VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem,...