Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

29. oktobar 2014.

Набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, по партијама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


DOWNLOAD

29. oktobar 2014.

Набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, по партијама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


DOWNLOAD

28. oktobar 2014.

Nabavka nove procesne opreme, po partijama, JN br. 23/14.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA


DOWNLOAD

27. oktobar 2014.

Potrošni materijal – kancelarijski materijal (toneri i štampani materijal), po partijama, broj JN br. 25/14

POJAŠNJENJE 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE.


DOWNLOAD

24. oktobar 2014.

Rezervni delovi i računarska oprema, po partijama, broj JN br. 21/14

POJAŠNJENJE 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE.


DOWNLOAD

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AKTUELNO
22.10.2014 | Beograd
VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem,...