Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

23. maj 2016.

Рачунарска опрема (меморија за сервере), ЈН бр. 09/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ПРЕУЗМИТЕ

20. maj 2016.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=134542&idp=128809


ПРЕУЗМИТЕ

20. maj 2016.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=134544&idp=128809


ПРЕУЗМИТЕ

20. maj 2016.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=134612&idp=128830

 


ПРЕУЗМИТЕ

20. maj 2016.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=134617&idp=128809


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd