Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

23. februar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 09/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=182200&idp=161476&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. februar 2018.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=182120&idp=156489&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. februar 2018.

Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу, по партијама, ЈН бр. 03/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=182049&idp=182048&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. februar 2018.

Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу, по партијама, ЈН бр. 03/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=182050&idp=182048&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. februar 2018.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, партија 2, ЈН бр. 23/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=181903&idp=178580&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd