Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

28. april 2016.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


ПРЕУЗМИТЕ

27. april 2016.

Nabavka alarma i video nadzora za apoteke, po partijama, JN br. 15/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1.

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=132983&idp=110893


ПРЕУЗМИТЕ

25. april 2016.

Kанцеларијски материјал, по партијама, ЈН бр. 07/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


ПРЕУЗМИТЕ

22. april 2016.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 13/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=132570&idp=110946


ПРЕУЗМИТЕ

22. april 2016.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=132576&idp=101251


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd