Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

2. mart 2015.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/15

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=101399&idp=101253


DOWNLOAD

27. februar 2015.

Набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, по партијама, ЈН 1/14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


DOWNLOAD

26. februar 2015.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=101260&idp=101259


DOWNLOAD

26. februar 2015.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=101261&idp=101259


DOWNLOAD

26. februar 2015.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/15

ТАБЕЛА ИЗ ОБРАСЦА ПОНУДЕ ЈН 3/15

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=101262&idp=101259


DOWNLOAD

Strana 1 2 3 4 5 6