Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

6. decembar 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА 1, ЈН 20/16

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, Партија 1, ЈН бр. 20/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1310351&idp=1224363&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. decembar 2016.

Ауто осигурање, ЈН бр. 27/16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=149007&idp=149005&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

2. decembar 2016.

Ауто осигурање, ЈН бр. 27/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=149008&idp=149005&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

22. novembar 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 03/16

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1296018&idp=1010776&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

18. novembar 2016.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 20/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=147902&idp=142638&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd