Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

16. april 2018.

Набавка тонера, ЈН бр. 06/18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=185591&idp=184371&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. april 2018.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.aspx?idd=185296&idp=181641&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. april 2018.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=185297&idp=181641&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

12. april 2018.

Лекови са листе Д/РФЗО, за партију 34, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 34

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=185306&idp=181641&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

5. april 2018.

Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу, по партијама, ЈН бр. 03/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd