Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

12. februar 2019.

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 01/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=208533&idp=181641&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

4. februar 2019.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 18/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2204668&idp=2119237&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. januar 2019.

Набавка тонера, ЈН бр. 24/18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2191824&idp=2160300&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. januar 2019.

Hабавка централног сервера са одржавањем, ЈН бр. 22/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2185980&idp=2185966&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

17. januar 2019.

Hабавка централног сервера са одржавањем, ЈН бр. 22/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2185982&idp=2185966&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd