Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

16. januar 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 25/16

Набавка тонера, ЈН бр. 25/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1345441&idp=1290394&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. januar 2017.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 28/16

ИЗМЕНА БР. 1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=151660&idp=150664


ПРЕУЗМИТЕ

12. januar 2017.

Набавка рачунарске опреме и резервних делова, по партијама, ЈН бр. 28/16

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=151620&idp=150664


ПРЕУЗМИТЕ

11. januar 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 02/16

Лекови са листе Д/РФЗО, по партијама, ЈН бр. 02/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1341623&idp=1011110&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

10. januar 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 23/16

Кесе за паковање робе у апотекама, ЈН бр. 23/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1340825&idp=1285811&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd