Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

21. decembar 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНмв 51/16

Набавка металних полица за лабораторију, ЈНмв бр. 51/16


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1326750&idp=1304038&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

15. decembar 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНмв 50/16

Набавка металних полица и ормара, по партијама, ЈНмв бр. 50/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1320814&idp=1293039&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

13. decembar 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 24/16

Варилица за бочице, ручна, ЈН бр. 24/16

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=1318404&idp=1282707&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

9. decembar 2016.

Набавка металних полица за лабораторију, ЈНмв бр. 51/16

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=149583&idp=148719&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

7. decembar 2016.

Набавка и уградња пнеуматика, ЈНмв бр. 49/16

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=149302&idp=147464&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoteka Beograd