Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

14. april 2015.

Сеф касе за апотеке, ЈНмв бр. 15/15

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=104457&idp=104178


DOWNLOAD

8. april 2015.

Сеф касе за апотеке, ЈНмв бр. 15/15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=104177&idp=104176


DOWNLOAD

8. april 2015.

Сеф касе за апотеке, ЈНмв бр. 15/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=104178&idp=104176


DOWNLOAD

3. mart 2015.

Набавка личне заштитне опреме, по партијама, ЈНмв бр. 30/14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


DOWNLOAD