Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

3. mart 2015.

Набавка личне заштитне опреме, по партијама, ЈНмв бр. 30/14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


DOWNLOAD

24. februar 2015.

Набавка сировине и амбалаже за израду диазепам клизми, по партијама, ЈНмв бр. 42/14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


DOWNLOAD

23. februar 2015.

Набавка ППЗ опреме, по партијама, ЈНмв бр. 01/15

ПОЈАШЊЕЊЕ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=101036&idp=100448


DOWNLOAD

20. februar 2015.

Набавка ППЗ опреме, по партијама, ЈНмв бр. 01/15

ПОЈАШЊЕЊЕ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=100920&idp=100448


DOWNLOAD

20. februar 2015.

Набавка ППЗ опреме, по партијама, ЈНмв бр. 01/15

ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=100921&idp=100448


DOWNLOAD

Strana 1 2 3