Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi male vrednosti: dobra

Страна 3 od 66

26. decembar 2019.

Набавка нових клима уређаја, ЈНмв бр. 27/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=232996&idp=223684&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

23. decembar 2019.

Налепнице за возила са логом Апотеке „Београд“, ЈНмв бр. 44/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=232691&idp=231408&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. decembar 2019.

Опрема за канцеларије и апотеке - столице, ЈНмв бр. 41/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=232599&idp=230344&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. decembar 2019.

Пластичне тубе са затварачем и штампом, ЈНмв бр. 36/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=232617&idp=229630&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

19. decembar 2019.

Електроматеријал, по партијама, ЈНмв бр. 45/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=232433&idp=231391&vz=2

 


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoteka Beograd