NASLOVNA » LABORATORIJE

Лабораторија за испитивање и контролу

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu
Bačvanska bb, Beograd, tel./fax: 2851-481
e-mail: kontlab@apotekabeograd.co.rs

 

Kontrolna laboratorija Apoteke „Beograd“

Apoteka Beograd - Laboratorije

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova osnovana je 1978. godine u okviru Apotekarske ustanove "Beograd", danas Apoteke "Beograd".
Precizna i stroga kontrola kvaliteta obezbeđuje stručni unutrašnji nadzor nad radom apoteka i galenskih laboratorija. Kontrolom kvaliteta sopstvenih proizvoda obezbeđuje se da su u prometu magistralni i galenski lekovi odgovarajućeg kvaliteta, čime se postiže ispunjenje zahteva tržišta i zadovoljenje potreba korisnika.

 

Laboratorija je akreditovana po standardu JUS ISO 17025. 
Laboratorija za ispitivanje i kontrolu Apoteke “Beograd” je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja u skladu sa obimom navedenim u rešenju o utvrđivanju obima akreditacije što je potvrđeno u Sertifikatu o akreditaciji br. 01-152 izdatom od strane Akreditacionog tela Srbije Apotekarskoj ustnovi „Beograd” a potom Apoteci „Beograd”.
Dobijanjem ovog sertifikata Laboratorija se osposobila za pružanje usluga i van Apoteke "Beograd".
Visoko stručni kadar Labiratorije za ispitivanje i kontrolu, na čelu sa specijalistom kontrole lekova, ispituje i  kontroliše polazne sirovine za izradu galenskih i magistralnih lekova - preparata, obavlja periodičnu kontrolu magistralnih lekova i vrši redovnu kontrolu svih serija gotovih galenskih lekova /preparata. Takođe, Laboratorija vrši analize i za eksterne korisnike.

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu osposobljena je za ispitivanja u oblasti farmaceutskih proizvoda.

U ovoj laboratoriji obavlja se kontrola kvaliteta polaznih sirovina, procesna kontrola, kao i kontrola kvaliteta finalnih proizvoda. Koriste se metode propisane u domaćim i stranim oficinalnim propisima i u internim standardnim procedurama.


Usluge za eksterne korisnike
- Ispitivanje farmaceutskih supstanci
- Kompleti reagenasa za apoteke - Laboratorija izrađuje komplete reagenasa koji su neophodni svakoj apoteci za identifikaciju farmaceutskih supstanci nakon prijema u apoteku.
- Uslužna kontrola kvaliteta galenskih lekova-preparata za eksterne korisnike (galenske laboratorije koje nisu u sastavu Apoteke Beograd)
PREUZMITE KATALOGE USLUGA SA CENOVNICIMA


- Cenovnik usluga za eksterne korisnike
- Cenovnik usluga za interne korisnike


Za sve informacije obratitete se rukovodiocu Laboratorije za ispitivanje i kontrolu, dipl.farm.spec. Oliveri Džiknić, na telefon: 011-2851-481 ili putem e-maila kontlab@apotekabeograd.co.rs

 

AKTUELNO
13.11.2015 | Београд
  Поштовани суграђани,Апотека...