NASLOVNA » KONTAKT

Дирекција

ДИРЕКЦИЈА
адреса : Бојанска 16 / IV , Београд
факс : +381 11.744 00 30
контакт е- маил : office@apotekabeograd.co.rs

ДИРЕКТОР
спец.фарм .Јасминка Бјелетић , спец менаџ .
jasminka.bjeletic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6452-648
+381 11 6456-448
+381 11 6436-320
факс : +381 11 744-0030

 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
дипл .фарм .-спец. Вера Лазовић
office@apotekabeograd.co.rs

+381 11 6452-648
+381 11 6456-448
+381 11 6436-320
факс : +381 11 744-0030

 

Координатор  за СЕКТОР АПОТЕКА
дипл .фарм.спец  Снежана Декић
snezana.dekic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6458-883
факс:  +381 11 744-0030

 

Помоћник директора за ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
дипл . правник  Тамара Радан
tamara.radan@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6436-949
факс: +381 11 744-0030

Помоћник директора за ЕКОНОМСКО- ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
+381 11 3086-738

Помоћник директора за ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
дипл.инж. Славица Илић
slavica.ilic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 3076-079
+381 11 3076-080

Помоћник директора за КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ И СНАБДЕВАЊЕ
дипл.фарм. Вида Лазаревић
vida.lazarevic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6555-832

Директор СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ
мр сци фарм.  Драгослав Петронијевић
dragan.petronijevic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6439-922
факс . +381 11 744-00
Директор СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
др сци фарм .-спец. Нина Драгићевић - Ћурић
nina.dragicevic-curic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6436 -218

Директор сектора за КВАЛИТЕТ
дипл . фарм .-спец. Сања Јовић
sanja.jovic@ apotekabeograd.co.rs
+381 11 6442-333

Директор СЕКТОРА ЗА МАРКЕТИНГ
дипл.фарм . Весна Радуновић
vesna.radunovic@apotekabeograd.co.rs
+381 11 6432 -682KLIKNITE ZA DETALJNIJU MAPU