NASLOVNA » Hronološki pregled obraćanja Apoteke Beograd na temu zakona o javnim nabavkama nadležnim institucijama 0d 2004. do danas

 

HRONOLOŠKI PREGLED OBRAĆANJA APOTEKE BEOGRAD

 

Red.

broj

Dopis

broj

Datum

dopisa

Upućeno

Predmet

Odgovori,

mišljenja

966

27.04.2004.

- Uprava za javne nabavke

Dostavljanje podataka o dodeljenim javnim nabavkama u 2003.godini

Dopis RZZO 29.01.2007.

05 broj:54-214/07-1

2014

28.03.2008.

- Uprava za javne nabavke

Plan nabavke lekova i med.pomagala i sirovina za 2008.godinu, na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

122

15.01.2009.

Uprava za javne nabavke

Pitanje primene Zakona o javnim nabavkama na nabavku lekova koji se izdaju na recept

211

23.01.2009.

Ministarstvo finansija

Pitanje primene Zakona o javnim nabavkama na nabavku lekova koji se izdaju na recept

Dopis 011-00-036/2009-27

od 06.02.2009.

211/2

10.02.2009.

Ministarstvo finansija

Dopuna pitanja u vezi primene Zakona o javnim nabavkama na nabavku lekova koji se izdaju na recept

Ministarstvo finansija: mišljenje 011-00-972/2009-27 od 15.01.2010.

Izvod iz registra: pretežna delatnost Apoteke Beograd

4062

29.11.2010.

- RZZO

Ugovaranje snabdevanja osiguranih lica lekovima i pojedinim pomagalima za 2011.

136

13.01.2011.

- RZZO

- RZZO – Fil.Beograd

Ugovaranje snabdevanja osiguranih lica lekovima i pojedinim pomagalima za 2011.

1602

19.04.2011.

- Min.zdravlja

- RZZO

Ukazivanje na probleme finansiranja apoteka

4436

02.11.2012.

-Ministarstvu zdravlja

Ministarki Slavici Đukić Dejanović

- RFZO

Direktoru Aleksandru Vuksanoviću

Apel i molba radi učešća na sastancima i pregovorima u vezi pitanja od vitalnog značaja za poslovanje i dalji opstanak Apoteke Beograd

-

Ministarstvo zdravlja

dopis 404-02-377/2012-20 od 13.11.2012.

Strana 1 Strana 2

Institut Batut

Dopis 6165/1 od 04.12.2012.

Uputstvo za izradu Objedinjenog plana javnih nabavki ZU za 2013.

Institut Batut

Dostava instrukcije za način unosa podataka o Planu javnih nabavki

17.12.2012.

-Institut Batut

Prijava za JN

6163

17.12.2012.

-Ministarstvo zdravlja

-Ministarstvo finansija

Nužnost izjednačavanja položaja državnih i privatnih apoteka i predlozi

-

32

04.01.2013.

- Ministarstvo finansija

- Ministarstvo zdravlja

- Gradska uprava, Sekretarijat za

zdravstvo

Predlozi Apoteke Beograd radi hitnog uspostavljanja ravnopravnosti na tržištu nužnim izjednačavanjem položaja državnih i privatnih apoteka

-

98

08.01.2013.

- Ministarstvo finansija

Zahtev za davanje mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, odnosno o primeni izuzetka iz člana 7.stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama

-Odgovor Min.finansija broj:011-00-00021/2013-27 od 17.01.2013.

139

11.01.2013.

- Ministarstvo finansija

- Ministarstvo zdravlja

- Uprava za javne nabavke

- RFZO

- RFZO – Filijala Beograd

Zahtev za hitno davanje mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, a u vezi generičkih i zaštićenih naziva lekova

- RFZO dopis 08/2 br.450-94/13-1 od 18.01.2013.

- Ministarstvo finansija dopis 011-00-00035/2013-27 od 19.02.2013.

181

14.01.2013.

- Ministarstvo finansija

- Ministarstvo zdravlja

- RFZO-Fil.Beograd

- Državna revizorska institucija

- Gradonačelnik

Zahtev za hitno davanje mišljenja o primeni Zakona o budžetskom sistemu

-Minist.finansija:

Dopis 011-00-00042/2013-03 od 14.02.2013.

286

22.01.2013.

- Ministarstvo finansija

Urgencija za dostavljanje traženih mišljenja i odgovora na date predloge

288

22.01.2013.

- Ministarstvo finansija

Državni sekretar g-din Ivica Kojić

Dopuna zahteva za davanje mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, odnosno o primeni izuzetka iz člana 7.stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama

-

289

22.01.2013.

- Uprava za javne nabavke

Urgencija za dostavljanje traženog mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept

-

352

24.01.2013.

- RFZO

Direktoru Aleksandru Vuksanoviću

- RFZO - Filijala Beograd

Direktoru Danici Radosavljević

Zahtev za dostavljanje obaveštenja instrukcije

RFZO: dopis 08/2 br.450-264/13-1 od 28.01.2013.

 

 

 

 

Min.zdravlja:
Dopis 110-00-47/2013-05 od 01.04.2013:

dopuna dopisa 404-02-377-1/2012-20 od

353

24.01.2013.

- Ministarstvo finansija

Zahtev za hitno davanje mišljenja za nabavku lekova koji se izdaju na recept

Min.finansija:

Dopis 011-00-00096/2013-27 od 17.04.2013.

492

31.01.2013.

- Uprava za javne nabavke

Prijava Apoteke Beograd radi utvrđivanja spiska naručilaca koji ispunjavaju uslove za izuzimanje od primene Zakona o javnim nabavkama (nabavke radi dalje prodaje) u smislu člana 7.stav 1 tačka 6. Zakona o javnim nabavkama

735

12.02.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Ministarki Slavici Đukić Dejanović

Urgencija za dostavljanje traženog mišljenja i odgovora na date predloge

(dopisi: 6163, 32,139)

Minist.zdravlja:

Dopis 515-01-6342/2013-05 od 06.03.2013.

736

12.02.2013.

- Uprava za javne nabavke

Druga urgencija za dostavljanje traženog mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na lekove koji se izdaju na recept

-

737

12.02.2013.

- Ministarstvo finansija

Druga urgencija za dostavljanje traženih mišljenja i odgovora na date predloge

953

27.02.2013.

- Ministarstvo finansija

Državni sekretar g-din Ivica Kojić

Zahtev za dostavljanje novog Mišljenja o primeni Zakona o budžetskom sistemu broj 011-00-00042/2013-03 od 14.02.2013.

954

27.02.2013.

- Ministarstvo finansija

Državni sekretar g-din Aleksandar

Ljubić

Zahtev za dopunu Mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, a u vezi generičkih i zaštićenih naziva lekova, broj 011-00-00035/2013-27 od 19.02.2013.

955

27.02.2013.

- RFZO

- RFZO – Filijala Beograd

Zahtev za dostavljanje dopune Odgovora 08/2br.450-264/13-1 od 28.01.2013.

967

28.02.2013.

- Kabinet Gradonačelnika

g-đa Miroslava Dajč

Prepiska Apoteke Beograd sa nadležnim institucijama o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, kao i predlozi za uspostavljanje ravnopravnostio na tržištu lekova koji se izdaju na recept

1053

05.03.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Ministarka Slavica Đukić Dejanović

- RFZO

Direktor Momčilo Babić

- RFZO – Filijala Beograd

Direktor Danica Radosavljević

- Državna revizorska institucija

Generalnom državnom revizoru

g-dinu Radoslavu Sretenoviću

- Uprava za javne nabavke

Direktoru g-dinu Predragu Jovanoviću

Molba za hitno održavanje sastanka radi razrešenja problema državnih apoteka

1231

14.03.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Ministarka prof.dr.Slavica Đukić

Dejanović

Predlog državnih apoteka o načinu snabdevanja apoteka lekovima koji se izdaju na recept

1383

27.03.2013.

- Vlada Republike Srbije

Prvom podpredsedniku Vlade

g-dinu Aleksandru Vučiću

Državne apoteke i Spisak naručilaca koji primenjuju zakonski izuzetak iz stava 1. tačka 6.Člana 7 Zakona o javnim nabavkama

1384

27.03.2013.

- Vlada Republike Srbije

Predsednik Vlade g-din Ivica Dačić

Državne apoteke i Spisak naručilaca koji primenjuju zakonski izuzetak iz stava 1. tačka 6.Člana 7 Zakona o javnim nabavkama

1498

02.04.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Pomoćnik ministra g-đa Zorica

Pavlović

Prigovor na Uredbu o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Minist.zdravlja:

Dopis 404-02-141/2013-05 od 11.04.2013.

1525

03.04.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Ministarki prof.dr.Slavici Đukić

Dejanović

- Uprava za javne nabavke

Direktoru g-dinu Predragu Jovanoviću

Zahtev za hitno rešavanje pitanja načina nabavke lekova koji se izdaju na lekarski recept u periodu do početka sprovođenja centralizovane javne nabavke

Minist.zdravlja:

Dopis 515-01-1852/2013-01 od 15.04.2013.

09.04.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Ministarki prof.dr.Slavici Đukić

Dejanović

- Ministarstvo finasija

Ministru g-dinu Mlađanu Dinkiću

- RFZO

Direktoru prof.dr.Momčilu Babiću

- Uprava za javne nabavke

Direktoru g-dinu Predragu Jovanoviću

Zajednički stav u vezi javne nabavke lekova:

- Radna grupa državnih

apoteka Republike Srbije

- Farmaceutska Komora

Srbije

- Grupacija domaćih

proizvođača lekova

- Udruženje Geneziz

- Udruženje Inovia

- Grupacija veledrogerija

1734

17.04.2013.

- Uprava za javne nabavke

Direktoru g-dinu Predragu Jovanoviću

Zahtev za hitno dostavljanje informacije u vezi Spiska naručilaca koji primenjuju izuzetak iz člana 7.stav 1 tačke 6 i Spiska naručilaca iz člana 2. stav 2 Zakona o javnim nabavkama

22.04.2013.

Mišljenje Uprave za javne nabavke br.011-00-6/13

1818

23.04.2013.

- Vlada Republike Srbije

Predsednik Vlade g-din Ivica Dačiću

Generalni sekretar g-din Veljko

Odalović

Državne apoteke i Spisak naručilaca koji primenjuju zakonski izuzetak iz stava 1. tačka 6. Člana 7 Zakona o javnim nabavkama i Spisak naručilaca iz člana 2. stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Vlada RS, Kabinet predsednika:

Dopis 07-00-02435/2013-01 od 29.04.2013.

23.04.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Ministarki prof.dr.Slavici Đukić

Dejanović

Molba za urgenciju da se predlog Min.zdravlja o izuzimanju apoteka iz Plana mreže prihvati od strane UJN

1831

23.04.2013.

- Uprava za javne nabavke

Zahtev za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Uprava za javne nabavke:

Dopis 011-00-258/13 od 25.04.2013.

1838

24.04.2013.

- Uprava za javne nabavke

Urgencija i ponovni zahtev za hitno davanje mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, a u vezi generičkih i zaštićenih naziva lekova

Uprava za javne nabavke:

Dopis 011-00-267/2013 od 29.04.2013.

1838/1

25.04.2013.

- Uprava za javne nabavke

Urgencija za hitno davanje mišljenja o primeni Zakona o javnim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept, a u vezi generičkih i zaštićenih naziva lekova

1838/2

25.04.2013.

- Uprava za javne nabavke

Dostavljanje procenjene vrednosti za JN lekova u pregovar.postupku bez prethodnog objavljivanja

1973

08.05.2013.

- RFZO

- RFZO – Fil.Beograd

Urgencija radi dobijanja dopune odgovora na dopise 352 i 955

2043

10.05.2013.

- Uprava za javne nabavke

- Ministarstvo zdravlja

Apel i molba za saglasnost vršenja nabavke tzv. Osetljivih grupa lekova po dosadašnjoj proceduri nabavke Apoteke Beograd, a do okončanja pregovaračkog postupka javne nabavke lekova koji se izdaju na recept

Uprava za javne nabavke:

Dopis 404-02-619/2013 od 14.05.2013.

Ministarstvo zdravlja:

Dopis 515-01-02613/2013-01 od 20.05.2013.

2145

15.05.2013.

- Ministarstvo zdravlja

Molba za saglasnost vršenja nabavke tzv.vitalnih grupa lekova po dosadašnjoj proceduri nabavke Apoteke Beograd, a do okončanja pregovaračkog postupka javne nabavke lekova koji se izdaju na recept

Državna revizorska institucija:

Poslerevizioni izveštaj po Odazivnom izveštaju Apoteke Beograd na izveštaj o reviziji sastavnih delova fin.izveštaja za 2011.godinu

2230

21.05.2013.

- Uprava za javne nabavke

Zahtev za hitno davanje mišljenja o načinu nabavke sirovina i ambalaže za izradu magistralnih i galenskih preparata

Uprava za javne nabavke:

Dopis 404-02-44/13 od 26.06.2013.

Ministarstvo zdravlja:

Dopis 011-00-188/2013-06 od 05.06.2013.

2536

11.06.2013.

- Uprava za javne nabavke

- Transparentnost Srbija

Urgencija za dobijanje mišljenja za nabavku sirovina i ambalaže

2752

18.06.2013.

- Uprava za javne nabavke

Dopuna zahteva 2230 za dobijanje mišljenja za nabavku ambalaže i sirovina

3098

17.07.2013.

- Ministarstvo zdravlja

- Uprava za javne nabavke

Iskustva, problemi i predlozi za rešavanje problema u javnim nabavkama lekova

3154

23.07.2013.

- Uprava za javne nabavke

Zahtev za hitno tumačenje – građanski nadzornik

Uprava za javne nabavke

Odgovor na dopis 3154 (119-01-29/13 od 25.07.2013.)

3203

26.07.2013.

- RFZO

Predlog za definisanje realne apotekarske marže

 

...

3229

30.07.2013.

- Ministarstvo zdravlja:

Predlog za izmenu uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept ("Sl glasnik RS br. 108 / 12).

 

...

3467

21.08.2013

- Uprava za javne nabavke

Zahtev za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Uprava za javne nabavke Odgovor na dopis 3467 (011-00-1113/13 od 23.09.2013.)

3633

06.09.2013

-Ministarstvo zdravlja  RS

-Republicki fond za zdravstveno osiguranje

Predlog za izmenu Pravilnika o listi lekova i produzenja roka stupanja  na snagu liste lekova

 

3706

11.09.2013

- RFZO:
- direktor

- sektor za zdr.zaštitu

Predlog za izmenu Pravilnika o listi lekova u smislu izmene cene za gal.lek Diazepam

 

...

3824/1

19.09.2013

- RFZO:

- direktoru sektora za zdr.zaštitu

Zahtev za dostavljanje pojašnjenja dopisa 450-4562/13 od 18.09.2013.

 

...

3880

23.09.2013.

- Transparentnost Srbija:

-direktor Nemanja Nenadić

Obraćanje povodom tekstova objavljenim na zvaničnom sajtu organizacije Transparentnost Srbija

Transparentnost Srbija
Odgovor na dopis 3880

(3880/1 od 25.09.2013.)

4835-2

25.12.2013.

- Uprava za javne nabavke RS

- Ministarstvo zdravlja RS

Obaveštenje o pokretanju otvorenog postupka

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...